Dịch vụ

Gia công cắt gọt

Vì là ngành cơ khí chính xác nên yêu cầu về mặt chất lượng chi tiết gia công phải đạt đến chính độ chính xác rất cao, độ thẩm mỹ,

Gia công áp lực

Vì là ngành cơ khí chính xác nên yêu cầu về mặt chất lượng chi tiết gia công phải đạt đến chính độ chính xác rất cao, độ thẩm mỹ,

Gia công khuôn mẫu

Quy trình gia công khuôn, dưỡng mẫu, dụng cụ, đồ gá: Bước 1: Đưa sasi vào máy phay để gọt những thanh kim loại có kích thước chuẩn, nhằm tạo

Nguội

Trong công việc Nguội, ngoài một số việc được cơ khí hóa (dùng máy để gia công), còn lại hầu hết được sử dụng bằng tay. Chất lượng gia công

Xử lý bề mặt

Với các sản phẩm bằng kim loại, đây là khâu giúp bảo vệ cấu kiện tránh bị hủy hoại bởi các tác nhân bên ngoài, giúp cho bề mặt tránh

Mộc và công nghệ khác

Vì là ngành cơ khí chính xác nên yêu cầu về mặt chất lượng chi tiết gia công phải đạt đến chính độ chính xác rất cao, độ thẩm mỹ,
Liên hệ