Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Tên giao dịch: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cơ khí chính xác 29 

Địa chỉ : Thôn Phú Bình – Xã Đội Bình – Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0273878163 ; 0273878164

Fax: 0273878165.

Mã số doanh nghiệp: 5000127710.

Gửi tin nhắn:

    Liên hệ