Chính sách chất lượng

Công ty TNHH MTV Cơ khí Chính xác 29 luôn mong muốn đạt được những tiêu chí sau.

1. Luôn có thái độ trân trọng, hiểu công việc, mong muốn, yêu cầu của khách hàng để có những giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu đó.

Chúng tôi luôn luôn mong muốn làm cho phía đối tác, khách hàng cảm thấy hài lòng nhất khi hợp tác với công ty.

2. Thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 với mức độ chuyên sâu, ngày càng cao cho từng loại hình sản phẩm. Đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ và áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào quá trình sản xuất sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Công ty luôn phấn đấu giao hàng đúng thời hạn với giá thành rẻ nhất có thể.

Tập trung toàn bộ khả năng, tâm huyêt để áp dụng công nghệ mới vào từng sản phẩm. Vơi phương châm: Sản phẩm sau luôn luôn tốt hơn và hoàn thiện hơn sản phẩm trước. Để tận dụng được hết sức mạnh và tính ứng dụng của sản phẩm trên thị trường.

3. Tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và đoàn kết. Thực hiện kế hoạch đào tạo, khuyến khích tự đào tạo để nhân viên của Công ty làm việc chủ động, sáng tạo và có năng suất cao.

4. Tăng cường, củng cố mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và các nhà cung cấp đã có. Phát triển các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp mới ở các lĩnh vực để nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị phần cho Công ty.

 

Liên hệ