Gia công cắt gọt

Gia công cắt gọt

Vì là ngành cơ khí chính xác nên yêu cầu về mặt chất lượng chi tiết gia công phải đạt đến chính độ chính xác rất cao, độ thẩm mỹ, nguyên mẫu.

Sử dụng các máy phay CNC để gia công các bề mặt phẳng, phay rãnh, phay góc, cắt răng thẳng, răng xoắn, khoan, chuốt, doa và có khả năng gia công bề mặt nhẵn bóng.

Ứng dụng gia công các chi tiết hình trụ tròn xoay, thực hiện các công việc khác nhau như: tiện trụ, tiện côn, tiện mặt đầu, tiện ren, khoan, taro, cắt ren,…

Tốc độ quay các máy mài rất lớn, lượng dư gia công nhỏ và số lưỡi cắt trong dụng cụ cắt gọt lớn do đó độ bóng bề mặt chi tiết sau khi được gia công là rất cao, thường dùng khi gia công tinh.

Là phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt, trong đó chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến của dụng cụ cắt gọt (với bào là phương nằm ngang, xọc là phương thẳng đứng), chuyển động chạy dao là chuyển động tịnh tiến của phôi. Sản phẩm thường là mặt phẳng hoặc các loại rãnh.

Là phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt, trong đó chuyển động chính và chuyển động chạy dao là chuyển động tịnh tiến của dụng cụ cắt gọt còn phôi được kẹp chặt. Sản phẩm chủ yếu là lỗ có hình dạng đặc biệt, hình dạng của lỗ được quyết định bởi hình dạng của dao chuốt.

Module là thông số quan trọng nhất của bánh răng, tất cả các thông số của bánh răng đều được tính toán thông qua module này của bánh răng, muốn hai bánh răng ăn khớp được với nhau thì module của chúng phải bằng nhau. Gia công bánh răng tương đối phức tạp vì vừa cần đảm bảo các quy chuẩn yêu cầu kỹ thuật vừa đảm bảo yêu cầu về khả năng truyền tải. Gia công bánh răng phụ thuộc phần lớn vào vật liệu, độ chính xác khi thiết kế cũng như máy công cụ gia công.

Liên hệ