Blog

Nhà máy Z129: Hướng đến cơ sở CNQP nòng cốt có công nghệ hiện đại

Nhà máy Z129 ra đời cách đây 49 năm (1971-2020), đúng vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta đang ở thời kỳ cam go quyết liệt. Bước ra từ cuộc chiến vệ quốc, suốt mấy chục năm qua, những người lính thợ Z129 lại cần mẫn sản xuất các loại ngòi đạn pháo, đạn cối, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội; Đồng thời, chủ động sản xuất nhiều sản phẩm cơ khí chính xác phục vụ nền kinh tế quốc dân. Nhà máy Z129 hôm nay đã trở thành bạn hàng tin cậy của nhiều doanh nghiệp.
Với nền tảng vững chắc khi được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để trở thành cơ sở CNQP nòng cốt có công nghệ hiện đại, Nhà máy Z129 (Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 29) chủ trương tăng cường xúc tiến tìm kiếm các mặt hàng tham gia vào chuỗi xuất khẩu, tham gia ngày càng sâu vào các mặt hàng có hàm lượng kỹ thuật cao, xây dựng thương hiệu, mặt hàng mũi nhọn.
Trong những năm gần đây, sản phẩm quốc phòng do Nhà máy sản xuất liên tục tăng về cơ cấu, chủng loại, sản lượng năm sau cao hơn năm trước, làm tiền đề để Nhà máy tiếp tục duy trì và đa dạng, phong phú hơn về chủng loại. Với quyết tâm cao, tinh thần khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực, sáng tạo, mạnh dạn tiếp cận và kịp thời áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, coi trọng yếu tố con người, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Đến nay, Nhà máy Z129 đã cơ bản sản xuất đảm bảo ngòi đồng bộ cho tất cả các loại vũ khí của các quân binh chủng trong toàn quân, duy trì ổn định, nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng, tạo được niềm tin đối với bộ đội.
Đối với sản xuất kinh tế, Nhà máy cũng không nằm ngoài bối cảnh chung của các đơn vị sản xuất kinh tế chịu sự cạnh tranh gay gắt, chi phí sản xuất không ngừng biến động. Bên cạnh đó, Nhà máy còn đối diện với khó khăn do địa bàn đơn vị đứng chân ở xa các trung tâm kinh tế lớn, không thuận lợi cho việc thông thương và cạnh tranh giá cả hàng hóa. Song Nhà máy đã luôn nỗ lực duy trì quan hệ hợp tác kinh tế với các bạn hàng truyền thống để cung cấp các chủng loại sản phẩm phục vụ nâng cao đời sống của nhân dân cả nước và góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đặc biệt, năm 2017, 2018 Nhà máy đã tiến tới cung cấp bán thành phẩm cho các công ty sản xuất đồ dân dụng xuất khẩu ra thị trường thế giới, kể cả các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu (khung tủ SKUUB, khung túi đựng đồ giặt, mặt ghế; Bánh xe Φ52, Φ74, Φ52-2). Những năm gần đây, mặt hàng ván gỗ ghép thanh đã giữ được thị trường ổn định, hàng năm Nhà máy xuất xưởng khoảng 1.000m3 mang lại doanh thu trên 10 tỉ đồng cho đơn vị.
Ý thức sâu sắc được mô hình doanh nghiệp trong giai đoạn mới là phải kết hợp sản xuất với nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z129 rất chú trọng xây dựng tiềm lực nghiên cứu, huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, hợp tác trong nước và quốc tế cũng như các tiềm lực khác để thực hiện chủ trương trên. Các năm gần đây, năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới của Nhà máy không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, Nhà máy đã có bước đột phá về nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nhiệm vụ kỹ thuật, qua đó khai thác tốt năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền CNQP, được Thủ trưởng Tổng cục CNQP, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao.
Chỉ tính riêng giai đoạn 2015-2019, Nhà máy đã thực hiện được 49 đề tài, nhiệm vụ. Đến nay, Nhà máy đã hoàn thành 31 đề tài, nhiệm vụ, áp dụng vào sản xuất mang lại doanh thu, lợi nhuận hàng chục tỉ đồng cho đơn vị.
Đối với một doanh nghiệp thuần cơ khí trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, lợi nhuận của các doanh nghiệp cơ khí ở trong nhóm thấp, nhất là nhiều đơn vị chưa có sự đổi mới về kỹ thuật công nghệ, chưa có hợp tác liên doanh. Song để Nhà máy Z129 đạt được những chỉ tiêu về sản xuất quốc phòng và sản xuất kinh tế, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển ổn định, tăng trưởng vững chắc, duy trì và phát triển tiềm lực sản xuất quốc phòng, giữ gìn đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề; Thuộc nhóm doanh nghiệp cơ khí hàng đầu trong cả nước nói chung, quân đội nói riêng chính là kết quả của cả quá trình phấn đấu kiên trì, nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Nhà máy.
Từ nền tảng vững chắc hiện nay Nhà máy đang được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để trở thành cơ sở CNQP nòng cốt có công nghệ hiện đại ngang tầm khu vực và trên thế giới; Định hướng thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy chủ trương tăng cường xúc tiến tìm kiếm các mặt hàng tham gia vào chuỗi xuất khẩu, tham gia ngày càng sâu vào các mặt hàng có hàm lượng kỹ thuật cao, xây dựng thương hiệu, mặt hàng mũi nhọn./.
Tin, ảnh: Tạp chí CNQP&KT
Liên hệ