Blog

Ấn phẩm: LỊCH SỬ NHÀ MÁY Z129 (1971-2011)

Lời nói đầu

     Ngày 15 tháng 1 năm 1971, công trường xây dựng nhà máy sản xuất ngòi đạn được thành lập, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của Nhà máy cơ khí chính xác Z129, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Đến năm 2011, nhà máy đã tròn 40 tuổi. Ra đời vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tuy chưa kịp có sản phẩm trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc nhưng nhà máy đã có sản phẩm vũ khí phục vụ kịp thời cho bộ đội tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thời kỳ 1978-1980. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò của nhà máy trong ngành Quân giới trước đây, ngành Công nghiệp Quốc phòng ngày nay.
40 năm qua, biết bao “dâu bể” có thời kỳ khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được bởi tác động khắc nghiệt của quy luật kinh tế. Mỗi lúc như vậy, cán bộ, công nhân viên nhà máy lại đoàn kết, tích luỹ được trí tuệ để vượt qua, quyết tâm từ bỏ cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp vươn lên đổi mới toàn diện. Vì vậy, nhà máy đã đạt được những thành tựu xuất sắc trong 10 năm đổi mới (1990-2000), được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.
Vô cùng tự hào với truyền thống của đơn vị, các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã từng công tác, làm việc tại nhà máy đều mong muốn có một cuốn lịch sử ghi chép một cách hệ thống những sự kiện lớn, những thành tích mà nhà máy đã đạt được trong 40 năm qua.
Thể theo nguyện vọng đó, được sự giúp đỡ của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, lãnh đạo, chỉ huy nhà máy quyết định biên soạn cuốn “Lịch sử Nhà máy Z129 (1971-2011)”. Cuốn sách gồm hai phần:
Phần thứ nhất: Nhà máy Z129, chặng đường 40 năm. Trình bày một cách hệ thống lôgíc lịch sử nhà máy, có đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm. Là tài liệu chính để giáo dục truyền thống đơn vị.
Phần thứ hai: Biên niên sự kiện lịch sử nhà máy: Ghi chép một cách hệ thống các sự kiện chính đã diễn ra ở nhà máy trong 40 năm qua, được sắp xếp theo trình tự thời gian, có giá trị như một tài liệu tra cứu, tìm hiểu lịch sử đơn vị và bổ sung cho đầy đủ những sự kiện mà phần trên chưa đề cập đến.
Viết sử là một việc làm khó khăn, trong khi công tác lưu trữ tài liệu của nhà máy có những khó khăn đặc thù nên tư liệu đã thất lạc nhiều. Do đó, cuốn sách có thể chưa đáp ứng được đầy đủ mong muốn của toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhân chứng lịch sử và bạn đọc.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và cuốn “Lịch sử Nhà máy Z129 (1971-2011)” được xuất bản, lãnh đạo, chỉ huy nhà máy chân thành cảm ơn sự quan tâm chăm lo chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Xin chân thành cảm ơn sự đùm bọc, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bà con các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn các đơn vị, cơ quan, bạn hàng gần xa đã hợp tác, giúp đỡ để nhà máy ngày càng phát triển. Cảm ơn Ban Lịch sử Cục Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã giúp đỡ để cuốn lịch sử nhà máy được xuất bản đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nhà máy.

     ĐẢNG ỦY, CHỈ HUY NHÀ MÁY Z129

Liên hệ