Blog

NHÀ MÁY Z129 TỔ CHỨC GẶP MẶT, TẶNG QUÀ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2022

“Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19” là chủ đề của Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

 

Với chủ đề này, Tháng Công nhân năm 2022 được Nhà máy Z129 tổ chức với nhiều hoạt động hướng về đoàn viên và NLĐ, đồng thời, phối hợp với các PBPXXN huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, biểu dương cá nhân tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động… Từ đó góp phần ổn định sản xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp kết hợp với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, nâng cao nhận thức cho NLĐ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập.
Nằm trong chuỗi các hoạt động đó, hôm nay, ngày 24/5/2022 Đại diện LĐCH và Công đoàn Nhà máy Z129 đã đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và tai nạn lao động với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng.


Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của đội ngũ công nhân Nhà máy Ngòi, từ những kết quả SXKD, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn từ bộ phận đến cấp cơ sở trong thời gian vừa qua, tin tưởng rằng Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 sẽ được các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên và người lao động Nhà máy hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của của đơn vị./.
Liên hệ