Blog

Nội san: Nhà máy Z129 – DẤU ẤN NỬA THẾ KỈ

Chỉ đạo biên soạn: Đảng ủy, Ban Giám đốc nhà máy Z129

Tư vấn nội dung: Đại tá, nhà báo Lê Thiết Hùng – Tổng biên tập tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế

Tổ chức thực hiện: Nguyễn Hường, Anh thế, Nguyệt Minh, Đỗ Hải, Văn Thủy, Quỳnh Trang, Lê Nam, Tuấn Minh

Trình bày: Họa sĩ Văn Đức

Trong sách có sử dụng ảnh và tư liệu của nhà máy Z129. Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế, TTXVN và một số cá nhân.

LỜI NÓI ĐẦU

Nhà máy Z129 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được thành lập ngày 15/01/1971, có chức năng nghiên cứu thiết kế, chế thử, sản xuất và sửa chữa các loại ngòi đạn – một trong những thành tố quan trọng của vũ khí.

Ra đời và những năm cuối cảu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, công nhân viên Nhà máy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sửa chữa các loại ngòi đạn phục vụ Quân đội. Sau giai đoạn xây dựng và đi vào hoạt động, cùng với các nhà máy trong ngành Quân giới, Nhà máy Z129 đã góp phần quan trọng trong việc sản xuất thành công nhiều loại vũ khí, trang bị phục vụ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là những năm gần đây, với tầm nhìn chiến lược và những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, Nhà máy đã mạnh dạn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, xây dựng, cải tạo kết cấu hạ tầng, mua sắm máy móc, trang-thiết bị, tổ chức lại sản xuất… Nhờ đó, Nhà máy đã vươn lên làm chủ công nghệ, nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa được hầu hết các loại ngòi đạn và một số ngòi tiêu biểu, phục vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng trang bị cho Quân đội huấn luyện, sãn sàng chiến đấu, khẳng định vị trí, vai trò là cơ sở sản xuất ngòi duy nhất trong Quân đội.

Với những thành tích đó, năm 2000, nhà máy Z129 đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Nhà máy cũng đã được Đẳng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và tỉnh Tuyên Quang trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác,

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z129 chỉ đạo biên soạn cuốn nội san “Nhà máy Z129: Dấu ấn nửa thế kỷ” nhằm khái quát quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị từ năm 1971 đến năm 2020. Do thời gian trải qua đã lâu, công tác sưu tầm tư liệu gặp nhiều khó khăn nên cuốn sách có thể chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động, hình ảnh nổi bật sau 50 năm xây dựng, phát triển. Rất mong quý vị, bạn đọc thông và lượng thứ.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy Z129 xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trun gương, Bộ quốc phòng; Đảng ủy, Thủ trưởng tổng cục CNQP; các bộ, ban, ngành. đoàn thể ở Trung ương và địa phương, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP; các bạn hàng trong nước và quốc tế… đã thường xuyên động viên, giúp đỡ Nhà máy trong suốt 50 năm qua. Cảm ơn các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động đã phấn đấu, nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Nhà máy. Cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân và nhất là các phóng viên, biên tập viên Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế đã phối hợp giúp đỡ Nhà máy xuất bản cuốn nội san “Nhà máy Z129: Dấu ấn nửa thế kỷ” này.

Trân trọng!

ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Z129

Liên hệ