Blog

DỰ THI ẢNH “ĐƠN VỊ CỦA TÔI”

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Tổng cục CNQP (15/9/1945 – 15/9/2021), 77 năm ngày thành lập QĐNDVN; nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống sát thực hơn nữa trong điều kiện thực tiến hiện nay. Thực hiện ý kién chỉ đạo của cấp trên, Nhà máy Z129 tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Đơn vị của tôi”.

Mục đích cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống Anh hùng của Tổng cục CNQP qua 76 năm xây dựng và phát triển; khơi dậy lòng tự hào, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “Đoàn kết – Tự lực- Chủ động – Khoa học”, ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, phản ánh sinh động bằng hình ảnh các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo và nâng cao tính thẩm mỹ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục CNQP.  

Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sĩ, người lao động, phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài đơn vị.

Nội dung ảnh tham gia dự thi phản ánh sinh động hoạt động trên các mặt công tác của cơ quan, đơn vị, như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, lao động sản xuất, chính sách, dân vận, văn hóa -văn nghệ, thể dục- thể thao… trong năm 2021.     

Các tác phẩm tập trung phản ánh những hoạt động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, tiêu biểu, đặc thù (sản phẩm đặc trưng, dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại…); văn hóa doanh nghiệp; cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp của đơn vị; tình đoàn kết quân dân; hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo; phòng, chống dịch bệnh…

Dưới đây là các tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “ĐƠN VỊ CỦA TÔI”.

Liên hệ