Blog

NHÀ MÁY Z129 PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN

NHÀ MÁY Z129 PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN, HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “01 TRIỆU SÁNG KIẾN – NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID – 19”…Vừa qua, Nhà máy Z129 tổ chức phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Thượng tá Hán Phi Hùng – UVĐU, Phó Giám đốc Nhà máy dự và phát biểu chỉ đạo.Những năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Nhà máy Z129 đã có nhiều đổi mới tích cực, sáng tạo với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng phục vụ nhiệm vụ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.Ghi nhận và biểu dương các tổ chức công đoàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực trong tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, Thượng tá Hán Phi Hùng đề nghị thời gian tới, các tổ chức công đoàn trong Nhà máy tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động của Tháng Công nhân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị phát động. Kịp thời tôn vinh, biểu dương và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua nhất là các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình về phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về AT-VSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong đoàn viên công đoàn, người lao động, CBCNV Nhà máy Z129 quyết tâm xây dựng sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, doanh nghiệp./.
Liên hệ