Blog

NHÀ MÁY Z129 – Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất

Chiều 12/10, Đảng ủy Z129 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 147 về lãnh đạo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 195 về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất của Đảng ủy Tổng cục.
Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP (Nghị quyết 147) của Đảng ủy Tổng cục CNQP của Đảng ủy Z129 khẳng định: Trong những năm qua Nhà máy luôn quan tâm chỉ đạo và bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên về nâng cao và quản lý chất lượng sản phẩm quốc phòng; nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ đảng viên, người lao động Nhà máy đối với công tác này đã có sự chuyển biến tích cực. Nhà máy luôn xác định chất lượng sản phẩm quốc phòng luôn luôn gắn liền với sự sống còn của đơn vị, bởi vậy đã đầu tư chiều sâu cho dây chuyền công nghệ sản suất quốc phòng như: Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho dây chuyền sản xuất và trang thiết bị kiểm tra trên dây chuyền; Tích cực đào tạo huấn luyện nâng cao đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho nhu cầu sản xuất; Công tác quản lý chất lượng sản phẩm quốc phòng đã dần đi vào nề nếp, công tác chấp hành kỷ luật công nghệ sản xuất được chấp hành nghiêm, công tác nghiệm thu sản phẩm được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Một số sản phẩm sản phẩm được các đơn vị sử dụng đánh giá cao.
Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 195-NQ/ĐU, Đảng ủy Z129 đã có nhiều giải pháp lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất; nhận thức, ý thức chấp hành quy định, quy trình, quy tắc về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường của người lao động được nâng lên, thực hiện thành nền nếp. Xác định công tác an toàn lao động là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Sau khi có Nghị quyết 195, Tổng cục đã ban hành đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện công tác AT-VSLĐ, từ đó Nhà máy đã thuận lợi hơn trong công tác triển khai thực hiện tại đơn vị. Nhà máy đã ban hành các quy định cụ thể hơn, qua đó người lao động đã hiểu rõ và nêu cao hơn về quyền hạn, nghĩa vụ và ý thức của bản thân trong việc chấp hành công tác AT-VSLĐ, từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực rõ rệt. Thông qua thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, hàng năm Nhà máy đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, an toàn về người và thiết bị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và Tổng cục.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Đại tá Nguyễn Phi Trường – Uỷ viên Đảng uỷ Tổng cục, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Nhà máy đạt được trong thực hiện Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy cần tiếp tục coi công tác bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ quan trọng nhất, mang yếu tố sống còn của đơn vị. Đại tá Nguyễn Phi Trường nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có chất lượng cao, tâm huyết, làm chủ công nghệ sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đầu tư nâng cấp các trang – thiết bị theo hướng hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn trong sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn trong sản xuất để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./. 

Liên hệ