Blog

HIỆU QUẢ THIẾT THỰC TỪ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KAIZEN-5S

Chương trình KaiZen-5S của Công ty TNHH MTV Cơ khí Chính xác 29 (Nhà máy Z129) đã được khởi động trong thời gian gần đây với mục đích là thay đổi làm cho mọi thứ tốt hơn. Kaizen chính là sự “cải tiến liên tục”, là một quy trình giải quyết vấn đề với các nguồn lực hiện có làm cho mọi thứ tốt hơn, thuận tiện hơn. 5S là một phương pháp quản lý, xắp xếp nơi làm việc hướng tới sự gọn gàng, khoa học, có quy chuẩn, theo đó mọi sự không hợp lý sẽ được nhìn thấy, được nhận biết, tạo cơ sở cho sự cải tiến liên tục. Kaizen – 5S nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Khuyến khích tất cả người lao động, trên mọi cương vị, tại các vị trí công tác đều đưa ra được ý tưởng cải tiến cho công việc dù là nhỏ nhất.Sau một thời gian nghiên cứu mô hình, đồng thời với việc tuyên truyền, tổ chức các buổi học tập cho cán bộ, công nhân viên về Kaizen-5S, tiếp tục dọn vệ sinh, xắp xếp lại nơi làm việc, cải tạo lại các nhà xưởng, hoàn thành các hạng mục công trình đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, Công ty đã đạt được những kết quả nổi bật, từng bước phát huy năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và chiếm lĩnh được thị trường; là tiền đề để Công ty xây dựng chiến lược đầu tư công nghệ, khai thác hiệu quả thiết bị máy móc. Kể từ khi triển khai thực hiện chương trình Kaizen – 5S, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Nhà máy không ngừng được nâng lên. Cùng với đó đã tạo ra được môi trường vệ sinh công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường; mặt bằng công nghệ được sắp xếp khoa học và tiện lợi.Có thể thấy rằng, việc triển khai thực hiện Chương trình Kaizen – 5S đã thực sự tạo được chuyển biến về mọi mặt, đem lại những giá trị về môi trường làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng; năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, góp phần đem lại việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.Liên hệ