Blog

NHÀ MÁY Z129 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng kỉ niệm 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021); 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lợi kêu gọi toàn quốc kháng chiến và 51 năm Ngày truyền thống của đơn vị, chiều ngày 15/12 Nhà máy Z129 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BGĐ Nhà máy, KSV, LĐCH các PBPXXN trực thuộc Nhà máy, chủ trì các tổ chức quần chúng cấp Nhà máy, đồng chí Đại tá Phan Dương Minh – Giám đốc Nhà máy chủ trì Hội nghị.
Sau khi nghe ý kiến tham luận của các đồng chí dự Hội nghị, đồng chí Giám đốc Nhà máy kết luận: Năm 2021, Nhà máy thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng đời sống xã hội trong điều kiện còn những khó khăn, vướng mắc, song với tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, CNV và người lao động, Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nổi bật là: Sản xuất quốc phòng đạt và vượt kế hoạch đề ra, các đợt nghiệm thu, bắn thử đạt yêu cầu, an toàn tuyệt đối; sản xuất kinh tế có bước tăng trưởng vượt trội so với năm 2020, thu nhập bình quân trên 13 triệu đồng/người/tháng. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Nhà máy (15/01/1971 – 15/01/2021); chuẩn bị tốt các điều kiện để Tổng cục tổ chức Đại hội phụ nữ Tổng cục tại đơn vị. Là một trong những đơn vị tốp đầu hoàn thành mục tiêu thực hiện Chỉ thị 2626 của Chủ nhiệm Tổng cục, đảm bảo việc làm, thu nhập cho số lao động dôi dư và chuyển vị trí công tác mới ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Các Dự án, đề tài, nhiệm vụ kỹ thuật được triển khai toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Tổ chức thực hiện Kaizen-5S một cách đồng bộ, toàn diện và bước đầu có hiệu quả tích cực, cảnh quan, môi trường, điều kiện làm việc được cải thiện. Thực hiện xã hội hóa, hưởng lương tự chủ thông qua các mô hình chăn nuôi – trồng trọt, dịch vụ…được Thủ trưởng Tổng cục ghi nhận. Chủ động trong tự cung, tự cấp nguồn thực phẩm cho bếp ăn ca, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp; đã tiêm phòng Covid – 19 cho 100% cán bộ, CNV và người lao động. Công tác chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, góp phần ổn định đời sống và tình hình trật tự an toàn, an ninh trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác dân vận tại địa bàn đơn vị đóng quân như hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19; tiêu thụ nông sản; xây nhà đồng đội cho CCB được tỉnh, huyện ghi nhận và khen thưởng.
Với những kết quả đạt được của phong trào thi đua quyết thắng nêu trên, năm 2021 Nhà máy được đề nghị tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng; cấp ủy, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở đề nghị tặng Cờ thi đua Tổng cục Chính trị. Hội phụ nữ cơ sở đề nghị Bằng khen Trung ương Hội. Đoàn cơ sở đề nghị Cờ thi đua Tổng cục Chính trị. Công tác Hậu cần được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Nhà máy đã khen thưởng cho 353 lượt tập thể và 866 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác với kinh phí khen thưởng trên 1,5 tỉ đồng.
Phát huy những kết quả đạt được năm 2021; bước sang năm 2022 Nhà máy thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Giá trị sản xuất quốc phòng tăng cao; sản xuất kinh tế tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn; việc triển khai và hoàn thành các dự án trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp ảnh hưởng đến tiến độ. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022, đồng chí Giám đốc Nhà máy yêu cầu các tập thể và cá nhân trong toàn đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau:
1. Xây dựng kế hoạch đảm bảo đồng bộ các yếu tố phục vụ SXQP năm 2022, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động: 13,9 triệu đồng/ người/ tháng. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm kinh tế.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án, nhiệm vụ nâng cao năng lực sản xuất theo Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.
2. Đảm bảo tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ, định mức KTKT và tài liệu TBCN phục vụ SXKD. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm kinh tế phù hợp với công nghệ được đầu tư. Chủ động thực hiện giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành các đề tài nghiên cứu đến hạn, đảm bảo đầy đủ các yếu tố triển khai các đề tài mở mới đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn tuyệt đối.
3. Tiếp tục kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại lao động cho phù hợp, đảm bảo đội ngũ tinh gọn, hiệu quả theo nội dung Chỉ thị 2626 của Chủ nhiệm Tổng cục và đảm bảo lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022. Đánh giá kết quả thí điểm, bổ sung, hoàn thiện Quy chế trả lương mới trình cấp trên phê duyệt. Rà soát, điều chỉnh một số định mức lao động chưa phù hợp.
4. Duy trì thực hiện công tác tài chính đảm bảo vốn cho SXKD, thực hiện các nhiệm vụ, đề tài…Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đảm bảo chi trả tiền lương, thu nhập cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước. Thực hiện tốt công tác quyết toán tài chính, ngân sách, bảo hiểm và quyết toán thuế với cấp trên đạt chất lượng, đúng chế độ quy định. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng, đa dạng chủng loại các loại vật tư cho sản xuất, chế thử nhất là với các loại vật tư đặc chủng.
5. Tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ-PCCC cho người lao động theo đúng quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BQP ngày 05/01/2017 của Bộ Quốc phòng. Tiếp tục thực hiện những giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động trong đơn vị. Xây dựng văn hóa an toàn, tiếp tục triển khai đồng bộ, duy trì hiệu quả chương trình 5S – Kaizen trong đơn vị. Đề xuất giải pháp giảm thiểu số vụ tai nạn lao động trên máy dập, không để xảy ra sự cố mất an toàn nghiêm trọng.
6. Đảm bảo duy trì hoạt động hệ thống 474 thiết bị trên dây chuyền sản xuất, thiết bị Dự án I, phương tiện vận tải và phương tiện PCCC. Nâng cao năng lực sửa chữa các thiết bị có hệ thống điều kiện công nghệ cao, thiết bị CNC. Thực hành tiết kiệm các dạng năng lượng nhất là thực hành tiết kiệm điện.
7. Duy trì ổn định và không ngừng nâng cao công tác kiểm soát chất lượng, phấn đấu không để sai hỏng sản phẩm loạt. Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ KCS. Thực hiện tốt công tác tiêu chuẩn – đo lường và đảm bảo chất lượng vật tư đầu vào.
8. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, pháp chế, văn hóa công sở. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác hậu cần phục vụ sản xuất. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid -19. Duy trì tốt công tác ăn ca tự chọn; đảm bảo sức khỏe, an toàn, vệ sinh thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình chăn nuôi – trồng trọt; dịch vụ…Phối hợp thực hiện đúng pháp luật, quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Tuần tra, canh gác đảm bảo đơn vị an toàn.
9. Triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị người lao động; Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và các Hội nghị sơ, tổng kết của đơn vị và hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Khép lại Hội nghị, Đại tá Phan Dương Minh đại diện cho LĐCH Nhà máy phát động phong trào thi đua năm 2022, khởi đầu một năm với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế nặng nề hơn, dự báo có nhiều khó khăn vất vả những cũng đầy hứa hẹn đưa Nhà máy phát triển lên một tầm cao mới./.
Hội nghị Tổng kết
Liên hệ