Blog

PHÒNG CƠ ĐIỆN/ NHÀ MÁY Z129: TẬP TRUNG HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA ĐƠN VỊ

Phòng Cơ điện là cơ quan tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Nhà máy giao cho trong lĩnh vực cơ điện và năng lượng. Năm 2022 nhiệm vụ của phòng Cơ điện được giao là vừa đảm bảo các yếu tố cho sản xuất vừa thực hiện một trong hai nhiệm vụ dự án trọng điểm trong điều kiện quân số của phòng ít, phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ. Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ năm, LĐCH phòng đã tập trung quán triệt việc thực hiện đẩy mạnh công tác quản lý thiết bị, năng lượng, sửa chữa MMTB được củng cố từ khâu khảo sát thực tế đến thiết kế để gia công chi tiết thay thế, đảm bảo đầy đủ các yếu tố đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ, kỹ thuật trẻ của phòng nghiên cứu, tự học tập, chủ động áp dụng công nghệ, phần mềm mới vào sửa chữa các thiết bị CNC trong nhà máy . Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác của Nhà máy đã tổ chức triển khai các nội dung lắp đặt dây chuyền công nghệ và huấn luyện đào tạo, chuyển giao tại bên Bạn cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ. Trong công tác phát triển sản xuất hàng kinh tế phối hợp, Phòng chủ động với hợp với B1 thống kê máy móc, năng lực sản xuất của Nhà máy phục vụ tìm kiếm nguồn hàng sản xuất mới. Mở rộng xưởng sản xuất túi xuất khẩu; lắp đặt mở rộng dây chuyền may, dây chuyền sản xuất ván gỗ ép đã đưa vào sản xuất ổn định.

Là cơ quan thường trực thực hiện Cuộc vận động 50, thời gian qua, Phòng Cơ điện luôn tăng tường tuyên truyền đến các cá nhân của Phòng cũng như cán bộ công nhân viên trong Nhà máy thực hiện tốt Cuộc vận động Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông.


Các mục tiêu thi đua cũng như của CVĐ luôn được lồng ghép trong nghị quyết Chi bộ hàng quý, hàng tháng. Thi đua thường xuyên và trong các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, Quân đội, Tổng cục và Nhà máy được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả.

 

Có thể thấy rằng, Phòng Cơ điện là bộ phận có nền nếp chính quy tốt, đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ, năng lực đồng đều, năng động và trách nhiệm với công việc được giao. Với những thành tích thi đua nổi bật về chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào trong thời gian vừa qua, tin tưởng rằng thời gian tới Phòng Cơ điện tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chung của đơn vị./.

Liên hệ