Blog

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN NHỰA VÀ GIA CÔNG ÁP LỰC (A8) – HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Trong quý III và quý IV năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Xí nghiệp A8 luôn phát triển ổn định, năng suất chất lượng đạt yêu cầu, thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo.

Đạt được những kết quả trên là do LĐCH Xí nghiệp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, triển khai nhiều biện pháp thiết thực trên cơ sở bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của bộ phận. Xí nghiệp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức để cán bộ, nhân viên, người lao động tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào. Việc chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ đơn vị, hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt nhiệm sản xuất quốc phòng; thực hiện các khâu đột phá, như: ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, quản lý trên kết quả công việc và phát huy tối đa vai trò của đội ngũ tổ trưởng sản xuất…

Để hoàn thành các mục tiêu này, việc đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm có vai trò hết sức quan trọng, đồng thời phải gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, chương trình 5S được triển khai trong toàn Xí nghiệp cũng góp phần từng bước xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, xanh – sạch – đẹp, mặt bằng nhà xưởng được sắp xếp hợp lý, khoa học,…Một trong các yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả các phong trào thi đua ở A8 phải kể đến tinh thần đoàn kết, hăng say lao động của CBCNV Xí nghiệp, luôn ý thức và phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trên mỗi vị trí công tác được giao.

Thực tế cho thấy, nhờ quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, chủ động đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, nên phong trào thi đua trong lao động sản xuất ở Xí nghiệp A8 đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ./.
Liên hệ