Blog

“THU NHẬP, NIỀM VUI, SỰ TÔN TRỌNG” TIÊU CHÍ LÀM NÊN MỘT N10 NỀN NẾP, CHÍNH QUY, HIỆN ĐẠI, SẴN SÀNG VƯƠN XA!

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng năm 2022, với yêu cầu ngày càng cao và bảo đảm đời sống cho cán bộ, công nhân, LĐCH Xưởng N10 đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm; trong đó, lấy đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ là khâu đột phá.

Với quyết tâm chính trị cao và bằng các giải pháp tích cực, đồng bộ, vốn chiếm ưu thế với nhiều thiết bị hiện đại, là nơi đầu tiên trong Tổng cục có hệ thống điện được thi công theo công nghệ tiên tiến đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cao. Đến nay, xưởng luôn đăng kí và hoàn thành chỉ tiêu các chi tiết ngòi trước kế hoạch, đăng kí kế hoạch sản xuất, đề tài chế thử chất lượng cao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, LĐCH xưởng N10 cho biết cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cơ bản hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm; rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong sản xuất, tạo sự ổn định về mặt hàng từ đó xác định những nội dung cần ưu tiên đầu tư để tham mưu, đề xuất với LĐCH Nhà máy trong triển khai thực hiện một cách hiệu quả; tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí. Cùng với đó, cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, trong đó chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ CBCNV của xưởng, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng, hoàn thiện đề tài, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

Trong không khí tất bật của những ngày thi đua cuối năm, cũng như các phân xưởng sản xuất khác, ở N10, tuy còn gặp khó khăn về yếu tố nhân lực nhưng khí thế thi đua của xưởng cũng tưng bừng, gấp rút không kém bất cứ đơn vị nào. Khi có nhiệm vụ về công việc đột xuất, anh chị em sẵn sàng tăng ca thêm giờ, xác định tinh thần và trách nhiệm cao nhất trong quản lý sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Một trong những cách làm hay của N10 chính là xây dựng những biểu mẫu trong quản lý sản xuất nội bộ xưởng, phiếu cảnh báo để người lao động không mắc lại những sai hỏng trước đó. Với tinh thần, quyết tâm và khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện tốt các tiêu chí mà xưởng đã đề ra “Khi thu nhập được đảm bảo, người lao động sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc, từ đó tạo được sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc và cuộc sống”, phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng phân xưởng ổn định về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tạo động lực cho tập thể, cá nhân phát huy trách nhiệm của mình và có sự thi đua giữa các cá nhân và tập thể lẫn nhau, từ đó tiến độ, năng suất, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ từng bước được nâng lên, là nền tảng cơ sở để đơn vị vững bước phát triển và hội nhập./.
Liên hệ